Utbildning och erfarenhet

Jag har breda intressen och erfarenheter som omfattar humanistiska ämnen såsom semiotik, historia, litteratur och filosofi å ena sidan och psykoterapi och psykologi å den andra sidan. I korthet kan sägas att jag alltid varit djupt engagerad i frågan om vad det är att vara människa och på vilket sätt människan uttrycker sina livserfarenheter.


Under senare år har jag arbetat och på olika sätt varit involverad i kvinno- och tjejjourer samt i verksamheter som riktar sig till unga vuxna, som coach, kurator, psykoterapeut och handledare.


Formellt har jag en utbildning i psykoterapi, är legitimerad psykoterapeut och har en fil. kand. i beteendevetenskap med inriktning psykologi. Jag är även docent i ämnet kognitiv semiotik. Som forskare och praktiserande psykoterapeut intresserar jag mig bland annat för beröringspunkterna mellan filosofi och psykoterapi, eftersom filosofin kan vara mycket hjälpsam i terapeutiska samtal som berör det vi har att hantera när vi står inför existentiella svårigheter. Det kan vara i samband med till exempel uppbrott av olika slag, sorg och ångest i samband med livsförändringar.Medlem i:

Psykoterapicentrum

https://www.psykoterapicentrum.se/


Freudianska föreningen

http://www.freudianska.org/


Sällskapet för existentiell psykoterapi

http://sept.nu/


The international association for semiotic studies

https://iass-ais.org/


Aperire psykoterapi

Artist-Musikerhälsan Malmö

Copyright © Alla rättigheter förbehållna